Thông báo về việc thay đổi tên công ty kể từ ngày 15/11/2021

Kính gửi: Quý cơ quan, khách hàng và đối tác

 

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng.

Ngày 15/11/2021, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/11/2021 ghi nhận việc thay đổi tên Công ty thành tên mới như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THIÊN HOÀNG

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:THIEN HOANG TECHNOLOGY GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THIÊN HOÀNG

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

Công ty xin trân trọng thông báo.

Xin cảm ơn!

 

Tải về thông báo thay đổi Tên công ty gửi Quý cơ quan, khách hàng và đối tác tại đây