Thiên Hoàng Teambuilding 2019 - Vượt gian nan, đập tan thách thức

Trên tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”, những chiến binh Thiên Hoàng đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đầy ắp tiếng cười trong chương trình “Thiên Hoàng Teambuilding 2019 - Vượt gian nan, đập tan thách thức"