Thiên Hoàng 12 năm xây dựng và phát triển

Với hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.