Triển khai PM Nâng cấp và bổ sung chức năng phân hệ đào tạo trực tuyến của PM Cổng thông tin điện tử và đào tạo trực tuyến

Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn