Xây dựng triển khai phần mềm, thuộc Đề án: Triển khai phần mềm quản lý văn bản, trang tin nội bộ trên thiết bị di động và phần mềm đánh giá cán bộ

Chủ đầu tư: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội