Triển khai lắp đặt hệ thống mạng LAN cho Cục hậu cần an ninh

Chủ đầu tư: Cục Hậu Cần An Ninh.