Thuê hạ tầng và xây dựng cổng thông tin điện tử, phần mềm Quản lý cán bộ hội viên, Phần mềm quản lý văn bản điều hành (Liên danh Viettel)

Chủ đầu tư: Trung ương hội LHPN Việt Nam