THIÊN HOÀNG VINH DỰ DÀNH GIẢI THƯỞNG TẠI "TOP CÔNG NGHIỆP 4.0 VIỆT NAM - I4.0 AWARDS" LẦN THỨ HAI, NĂM 2023

Chiều 27/5/2023, tại Hà Nội, 7 địa phương, 65 doanh nghiệp với 79 sản phẩm, giải pháp số đã được vinh danh tại Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – I4.0 Awards lần thứ 2, năm 2023.

Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và các đơn vị hữu quan thực hiện, với sự bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số cho các địa phương, các doanh nghiệp nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số. Đồng thời, biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, doanh nghiệp.

"Việt Nam - I4.0 Awards" lần thứ hai, năm 2023 gồm các hoạt động: Tổ chức Hội thảo khoa học về thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số; Phát hành kỷ yếu TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam; Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Thiên Hoàng tham gia Chương trình với các giải pháp:

  1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN
  2. PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
  3. PHẦN MỀM THI CÔNG SỐ HÓA TÀI LIỆU

Và vinh dự được Hội đồng giám khảo công nhận đạt "TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards" với Hạng mục 3: Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0.

"Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards" là giải thưởng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Công ty Thiên Hoàng trong công cuộc chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Đây cũng là nguồn động lực vô cùng to lớn cho cán bộ nhân viên Công ty không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm để đóng góp nhiều hơn nữa trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam.

Ông Lâm Thành Kiên- Phó Tổng Giám đốc- đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Hoàng lên nhận Giải thưởng

Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0.