Nâng cấp Website và dịch vụ hosting của VPBCĐNN

Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn