Mua sắm trang thiết bị Báo Giáo dục và Thời đại năm 2018

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án – Bộ Giáo dục và Đào tạo.