Dự án Tư vấn giám sát xây dựng hệ thống CNTT phục vụ kỳ thi THPT QG và xét tuyển sinh ĐH

Chủ đầu tư: Trung Tâm Công nghệ thông tin – BGD&ĐT