Cung cấp phần mềm quản trị danh mục chi phí toàn tổng công ty

Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội