Bảo trì phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho STC Vũng Tàu

 Chủ đầu tư: Sở Tài chính Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu