Tin nổi bật

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chi tiết
Cô tô – Hành trình khám phá
Chi tiết
Yêu cầu tuyển dụng vị trí java- develope...
Chi tiết
Được xem gần đây:

Quản lý nhân sự


  • eHRM là một phần mềm quản lý nhân sự được phát triển cho các doanh nghiệp đa quốc gia, có nhiều chi nhánh hay có nhân sự đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Hệ thống hỗ trợ việc trả lương cho nhân sự theo nhiều loại tiền tệ, xác định lịch làm việc, ca làm việc, và đặc biệt là lịch nghỉ lễ theo quốc gia của nhân viên.
    Nhân viên sẽ đăng ký trực tiếp các yêu cầu của mình thông qua hệ thống một cách dễ dàng và thuận tiện, đồng thời có thể tìm kiếm và theo dõi được việc phê duyệt yêu cầu của các cấp quản lý.
    Người quản lý có thể nhanh chóng tra cứu thông tin, phê duyệt các yêu cầu cũng như rà soát lịch chấm công của nhân viên ngay trên phần mềm.