Tin nổi bật

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chi tiết
Cô tô – Hành trình khám phá
Chi tiết
Yêu cầu tuyển dụng vị trí java- develope...
Chi tiết
Được xem gần đây:


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần giải pháp Thiên Hoàng luôn thấu hiểu rằng: Sự tồn tại và phát triển của công ty trước hết là nhờ sự tin cậy của khách hàng.
Với phương châm: "Xuất sắc trong hành động, luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng các yêu cầu và thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng".
Thay mặt toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần giải pháp Thiên Hoàng cam kết:
1. Triệt để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được mô tả trong Sổ tay chất lượng của công ty.
2. Đảm bảo các thành viên trong công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng luôn nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu, quy định về cung cấp dịch vụ và phát triển phần mềm.
3. Cung cấp đầy đủ nguồn lực và mọi điều kiện cần thiết khác để thực thi chính sách và mục tiêu chất lượng.
4. Liên tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

 

                                   


Hỗ trợ trực tuyến

ha_nguyenhong87
0932 29.49.86
sales@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13
support@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13