Tin nổi bật

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chi tiết
Cô tô – Hành trình khám phá
Chi tiết
Yêu cầu tuyển dụng vị trí java- develope...
Chi tiết
Được xem gần đây:

Tư vấn ứng dụng CNTT


  • Với đội ngũ chuyên gia được đào tạo chuyên sâu và có thâm niên làm việc trong lĩnh vực tư vấn các ứng dụng CNTT, công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn sau đây:

     * Tư vấn lập dự án đầu tư

     * Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT

     * Tư vấn giám sát thi công

     * Thẩm tra các dự án CNTT


Hỗ trợ trực tuyến

ha_nguyenhong87
0932 29.49.86
sales@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13
support@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13