Tin nổi bật

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chi tiết
Cô tô – Hành trình khám phá
Chi tiết
Yêu cầu tuyển dụng vị trí java- develope...
Chi tiết
Được xem gần đây:


TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả công việc đối với nhân sự kế toán (Chức danh kế toán tổng hợp)
- Cùng kế toán trưởng, nhân viên khác trong phòng ban Tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng và kiện toàn bộ máy kế toán, soạn thảo ban hành các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty.
- Tổ chức, giám sát, thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo yêu cầu nghiệp vụ
+ Tổ chức công tác thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán.
+ Tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo định kỳ. Tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quyết định của cơ quan thuế
+ Tổ chức, kiểm tra việc phân tích, lập các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của lãnh đạo và kế toán trưởng
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Kiểm tra ký duyệt các phiếu thu, chi và các báo cáo tài chính.
- Tổ chức và giám sát thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán, chấp hành quản lý sử dụng hoá đơn theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước.
- Quản lý, giám sát sử dụng tài sản, vốn và chi phí Trực tiếp kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính nội bộ; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước.
- Thực hiện, chỉ đạo, giám sát nhân viên trong việc lập kế hoạch và đối chiếu, thu hồi nợ.
- Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng quỹ lương hàng năm và thực hiện đối chiếu, thanh toán chi phí BHXH, BHYT.
- Lập kế hoạch tài chính định kỳ tháng, quý, năm và dài hạn theo yêu cầu của Phó Tổng giám đốc tài chính hoặc các cá nhân liên quan hữu quan khác.
- Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các kế hoạch tài chính.
- Tổng hợp, phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn toàn Công ty, phát hiện kịp thời và đề xuất các giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, định kỳ báo cáo Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo.
- Giám sát và đôn đốc nhân viên hướng dẫn về nghiệp vụ đối với các kho vật tư, vật liệu trong toàn Công ty. Tổ chức, đôn đốc nhân viên lập sổ sách, chứng từ và hướng dẫn các kho áp dụng nhằm theo dõi tình hình xuất/nhập/sử dụng vật tư.
- Chỉ đạo nhân viên hướng dẫn các nghiệp vụ về xuất, nhập, kiểm kê tồn kho
- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong Phòng theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban giám đốc, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng,nhiệm vụ:
+ Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và phối hợp thực hiện tuyển dụng
+ Phân công nhiệm vụ và phần hành hạch toán kế toán cho từng nhân viên Kiểm tra kế hoạch thực hiện công việc của nhân viênGiám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc.
+ Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch khi cần thiết và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên
+ Động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc tài chính: Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, kế toán. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và yêu cầu của Phó Tổng giám đốc tài chính
- Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
- Phân tích, quản lý các danh mục đầu tư và cơ cấu đầu tư, hoạch định ngân sách vốn đầu tư.
- Triển khai, hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính và các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của công ty.
- Thiết lập và duy trì các quan hệ với các cơ quan hữu quan có liên quan đến hoạt động tài chính của công ty ( các tổ chức tín dụng, ngân hàng, quỹ đầu tư….)
- Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của phòng/ bộ phận.
- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
- Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp phòng/ bộ phận.
- Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Kế toán trưởng, Tổng Giám đốc vắng mặt.

Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết:
1. Trình độ học vấn: đại học, sau đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành có liên quan
2. Trình độ chuyên môn:
- Kế toán tài chính, kế toán quản trị
- Có kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, kế toán, am hiểu về các lĩnh vực khác: tài chính quốc tế, tín dụng, ngân hàng...
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh
4. Kinh nghiệm thực tế: có ít nhất từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm về tài chính/ kế toán;
5. Kỹ năng (bắt buộc):
- Quản lý rủi ro
- Thiết lập các mối quan hệ
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình
6. Yêu cầu khác:
- Các ứng viên trong CV xin việc cần mô tả chi tiết nhất có thể với kinh nghiệm đã từng làm việc tại các đơn vị trước đây, với mỗi đơn vị đã làm cần nêu những hiệu quả mà mình đã đóng góp trong quá trình theo dõi quản lý.
- Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.
- Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.
- Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm kế toán phổ dụng như Fast, Misa,…
Lợi ích khi trở thành thành viên của Thiên Hoàng:
Thiên Hoàng luôn mang lại cho những thành viên của mình những cơ hội phát triển sự nghiệp thực sự, chào đón những đóng góp, ý tưởng cho sự phát triển chung, cùng với những điều kiện làm việc tốt và một môi trường làm việc thân thiện. Trở thành thành viên của Thiên Hoàng, bạn có cơ hội:
- Khả năng phát triển nghề nghiệp
- Được đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc và kỹ thuật
- Lương, thưởng hấp dẫn
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam
Nếu bạn mong muốn được làm việc trong một môi trường nhiều cơ hội - thách thức, nếu bạn muốn hoàn thiện các khả năng của mình hơn, nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân, nếu bạn có tham vọng phát triển sự nghiệp trong tương lai, hãy gửi CV chi tiết về cho chúng tôi!

Hồ sơ gồm:
• Đơn xin việc
• CV về quá trình học tập và làm việc
• Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, CMTND
• 02 ảnh 3*4
Địa chỉ nhận hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIÊN HOÀNG
Tầng 2 Toà nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2015
Liên hệ: Vũ Thị Mỵ - Phòng Hành chính nhân sự.
Điện thoại: 0917280887
Mail: my@thienhoang.com.vn


Phòng HCNS

Hỗ trợ trực tuyến

ha_nguyenhong87
0932 29.49.86
sales@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13
support@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13