Tin nổi bật

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chi tiết
Cô tô – Hành trình khám phá
Chi tiết
Yêu cầu tuyển dụng vị trí java- develope...
Chi tiết
Được xem gần đây:

Phát triển phần mềm


 •  Với mục tiêu chiến lược là xây dựng một nền tảng vững chắc dựa trên việc chuẩn hóa các quy trình và xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, từ năm 2010 chúng tôi đã áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 và hệ thống đánh giá qui trình CMMi mức 3 trong việc thiết kế và xây dựng các sản phẩm phần mềm.

  Với kinh nghiệm hơn 05 năm tham gia triển khai các dự án phần mềm chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho khách hàng những dịch vụ và giải pháp tối ưu nhất, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Các dịch vụ phần mềm của chúng tôi bao gồm:

  * Tư vấn xây dựng đề cương các dự án phần mềm

  * Tư vấn giám sát triển khai các dự án phần mềm

  * Tư vấn xây dựng các quy trình phát triển phần mềm

  * Thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án phần mềm

  * Nâng cấp, cải tiến các phần mềm ứng dụng

  * Chuyển đổi dữ liệu phần mềm

  * Xây dựng các công cụ tích hợp, chuyển đổi dữ liệu

  * Cho thuê nguồn nhân lực

  * Hỗ trợ duy trì các hệ thống phần mềm


Hỗ trợ trực tuyến

ha_nguyenhong87
0932 29.49.86
sales@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13
support@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13