Tin nổi bật

TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Chi tiết
Cô tô – Hành trình khám phá
Chi tiết
Yêu cầu tuyển dụng vị trí java- develope...
Chi tiết
Được xem gần đây:


Thiên Hoàng triển khai Phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước

Ngày 14/02/2014 Hợp đồng hợp tác cung cấp phần mềm quản lý tài sản nhà nước giữa Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản – Cục quản lý Công sản – Bộ Tài chính và Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật – Cục tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính và Công ty cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng chính thức được ký kết.

Tên dự án: Phần mềm quản lý tài sản Nhà nước.

Giao diện tổng quan của hệ thống:

Giới thiệu chung:

Phần mềm quản lý tài sản Nhà nước được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa nghiệp vụ quản lý Tài sản cố định (TSCĐ) Nhà nước.

Cho phép thực hiện dễ dàng việc đăng ký mới tài sản, đăng ký các thông tin biến động tăng/ giảm nguyên giá tài sản, bán, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy… TSCĐ của đơn vị.

Theo dõi giá trị khấu hao, hao mòn tài sản .

Tổng hợp dữ liệu báo cáo về hệ thống TSCĐ theo từng cấp bậc đơn vị quản lý.

Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiếm kê TSCĐ theo yêu cầu.

Quản lý số lượng và giá trị các loại công cụ dụng cụ (CCDC); Theo dõi biến động tăng, giảm CCDC do mua sắm, thêm, báo mất, báo hỏng, điều chuyển, và quản lý việc phân bổ CCDC vào các phòng ban, quản lý việc cho thuê CCDC.

Nền tảng công nghệ:

-  Phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước có khả năng khai thác trên mạng máy tính, hỗ trợ nhiều người sử dụng.

- Công cụ lập trình: Microsoft Visual Studio 2005/2008, ASP.NET, Crystal Report, ComponentOne Studio.

- Cơ sở dữ liệu: Oracle 11g.

- Web server: IIS

- Môi trường hoạt động:

 + Môi trường mạng: mạng LAN, WAN.

 + Môi trường máy chủ: Hệ điều hành Windows Server 2003, Windows Server 2008.

 + Môi trường máy trạm: Hệ điều hành Windows 2000 Professional, XP, Vista

- Sử dụng Font chữ Unicode, có thể tương thích trên nhiều hệ điều hành: Windows XP, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit, Windows Vista.

Tiện ích:

Tự động cập nhật những thay đổi theo chế độ quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước.

Tổng hợp dữ liệu tài sản theo từng cấp bậc đơn vị quản lý: Từ cấp xã/ phường, quận/ huyện, tỉnh/thành phố đến các ban ngành trong phạm vi toàn quốc.

Trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác: nhập khẩu (import) dữ liệu tài sản có sẵn từ file Excel; Xuất khẩu (export) dữ liệu tài sản đồng bộ với chương trình đăng ký tài sản của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.

Đảm bảo tính an toàn và bảo mật: Tài khoản đăng nhập của người dùng phải qua kiểm duyệt; cấp quyền truy cập cho người dùng tại từng chức năng nhỏ nhất, đến từng cấp bậc đơn vị quản lý tài sản.

Tự động ghi lại lịch sử thao tác của người dùng trên các chức năng của phần mềm, từ đó có thể dễ dàng tra cứu, truy vết các giao dịch của người dùng trên toàn hệ thống.

Tiến độ dự án:

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, cán bộ đào tạo từ phía công ty, cục tin học và thống kê tài chính, cục quản lý công sản đã phối hợp lên kế hoạch đào tạo và chuẩn bị tư liệu, bài giảng chi tiết để giúp cho học viên nắm bắt tốt và sử dụng phần mềm 1 cách hữu hiệu nhất.

Tính đến ngày 31/05/2014 đội dự án đã tổ chức đào tạo và chuyển giao phần mềm cho 1130 đơn vị, thuộc 15 Bộ, ngành, địa phương.

Hình ảnh lớp đào tạo phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước

Tháng 06/2014: tổ chức đào tạo cho 51 đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa, 96 đơn vị tỉnh Phú Yên và dự kiến hoàn thành đào tạo tại tỉnh Hòa Bình.

Phần mềm được cán bộ hành chính các cấp hoan nghênh và nhiệt tình ủng hộ giúp cho quá trình triển khai thuận lợi đạt kết quả khả quan.


Tuyết Mai

Hỗ trợ trực tuyến

ha_nguyenhong87
0932 29.49.86
sales@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13
support@thienhoang.com.vn
04355 89 666 et 13